Handyman

Handyman pilotin tuotantopäällikkö ja kuvaussihteeri. 2012

Työ toteutettu työskennellessäni Mediatehdas Dakar Oy:llä.