Langinkosken näyttely

Langinkosken museonäyttelyn suunnittelu ja toteutus.

Työ toteutettu työskennellessäni Mediatehdas Dakar Oy:llä.