Puistojen Kotka

Puistojen Kotkan nettisivut ja videoiden grafiikat. 2012

Työ toteutettu työskennellessäni Mediatehdas Dakar Oy:llä.